fbpx

อาจารย์ พิมพ์สุภางค์ จิโรภาสวรกุล

อดีตกรรมการบริหาร และ อาจารย์ผู้สอน ที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันรักษ์โหราและเป็นอาจารย์สอนที่ สถาบันศาสตร์แห่งโหร และ

สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

รายการก้องซดพจน์มู ช่อง 9

ศาสตร์การตั้งชื่อ ตุ๊กตาไขนาม (มอญ)

งานพยากรณ์บางส่วน

Shopping Cart